“Thu Quyến Rũ”

Tây Ninh đang lùi dần vào quên lãng cùng ngọn Bà Đen cao ngất. Phải thêm 120 cây số đường rừng nữa mới dừng chân không xa là bao cái không gian hoang vu, lạnh lùng, trùng điệp  của miền biên thùy Miên Việt . Nơi đây là chốn lao tù  cho những số kiếp... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: