Thu Sầu 2019

Photo Courtesy of Ngo Nhat Truong Em, miền nam chúng ta không có mùa thu, chỉ có hai mùa mưa nắng lui tới. Nhưng anh thấy được cây lá đã hắt hiu, đã rơi ra một màu úa vàng buồn tủi. Trời làm từng đợt gió thốc thổi vào mái tóc, vào da thịt, vào... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: