Tiếng Dương Cầm 2020

"Tiếng Dương Cầm" là một bài hát xưa,  được cố nhạc sĩ Văn Phụng  sáng tác từ năm 1955 .... Nhiều người cũng đã tìm hiểu xem nhạc sĩ đã lấy cảm xúc từ đâu để sáng tác bài hát này…., từ những rung động khi ông lang thang đi dạo trong khung cảnh thiên nhiên nên... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: