Tiếng Mưa Đêm

Tuần trước cho lên Tiếng Mưa Rơi, tuần này cho lên Tiếng Mưa Đêm.  Nhạc phẩm này đôi lúc LV vẫn tình cờ nghe được đây đó nhưng chưa bao giờ tự mình chơi lấy.  Sẵn lần trước thực hiện Tiếng Mưa Rơi của Khánh Băng nên nhớ đến bài gần trùng tên này của... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: