Tình Cầm 2018

  Tình Cầm 2018 (Ngô Nhật Trường) Tình Cầm 2016 (Huy Thắng) “nếu anh còn trẻ như năm cũ quyết đón em về sống với anh những khi chiều vàng phơ phất đến anh đàn em hát níu xuân xanh” Những ca từ này quả thật không hợp với một tên thanh niên đang bò... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: