Tình Khúc Mùa Xuân 2022

Photo Courtesy of Ho Dac Anh Thi Đây là ca khúc xuân thứ hai mà AT hát cho Levumusic. Mình rất thích nhạc của Ngô Thụy Miên có lẽ từ nhỏ đã luôn nghe các dì các cậu hát nhạc NTM. Sau khi trở lại với LV music với Bản Tình Cuối rồi bây giờ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: