Tình Lỡ

Lê Vũ không biết một nhạc phẩm nào khác của nhạc sĩ Thanh Bình ngoại trừ nhạc phẩm "Tình Lỡ" này.  Thế nhưng với nhạc phẩm duy nhất này người nhạc sĩ đã tạo nên một kết nối thật đậm đà, thắm thiết với người nghe qua cảm xúc sâu đậm của giai điệu.  Đối với LV đây... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: