Chiều Trên Phá Tam Giang remixed

Tôi đã muốn remix bài này từ lâu lắm rồi. Nhưng vì đã bị mất nhiều dữ kiện do computar crash mấy năm trước nên làm cho việc gom lại những track đã làm trở nên khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức. Mãi đến bây giờ mới xong. Tôi nghĩ tháng Tư... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: