Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè

  Phạm Mạnh Cương viết "Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè" theo nhịp 3/4.  Nhưng khi LV bắt tay vào việc hòa âm thì cảm thấy nhịp 4/4 rất hợp với bài này.  Có lẽ đó là cái khác biệt về tâm tình của người viết nhạc và người hòa nhạc. 3/4 cho người nghe... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: