Tình Thư Của Lính remix

Tình Thư Của Lính là một trong những bài tôi muốn mix lại lần nữa vì stem tracks của bài đã bị thất lạc, cùng với vocal tracks nguyên thuỷ. Nếu còn những track này thì việc mix lại cho tốt sẽ dễ dàng hơn nhiều. May là tôi vẫn còn giữ được multitracks nên... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: