Trên Ngọn Tình Sầu 2022

Photo by Fillipe Gomes on Pexels.com Nhạc của Từ Công Phụng thì ai cũng hát. LV cũng đã từng thực hiện rất nhiều nhạc phẩm của TCP một cách khá công phu. Nhưng riết rồi chúng trở thành nhàm chán vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó nhạc ý lập đi lập... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: