Thương Tiếc (Donna Donna)

Trở về thời tình ca nhạc trẻ trước năm 75 với những nhạc phẩm dịch ra lời Việt, một nhạc phẩm rất được ưa chuộng lúc đó là nhạc phẩm Thương Tiếc do Tuấn Dũng dịch và trình diễn cũng với ban nhạc Mây Trắng. Nhạc phẩm này xuất phát từ nguyên bản Dana Dana... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: