Thương Tiếc (Donna Donna)

Photo Courtesy of Ngoc Hoang

Trở về thời tình ca nhạc trẻ trước năm 75 với những nhạc phẩm dịch ra lời Việt, một nhạc phẩm rất được ưa chuộng lúc đó là nhạc phẩm Thương Tiếc do Tuấn Dũng dịch và trình diễn cũng với ban nhạc Mây Trắng. Nhạc phẩm này xuất phát từ nguyên bản Dana Dana tiếng Yiddish. Phiên bản tiếng Anh Donna Donna do Joan Baez trình bày. Nhưng có lẽ phiên bản tiếng Pháp Donna Donna đã được ưu chuộng nhiều nhất qua tiếng hát của Claude François. Tuấn Dũng đã phóng tác qua lời Việt thành Thương Tiếc. Vì là phóng tác nên ý của bài Thương Tiếc này hoàn toàn khác với nguyên bản. Sau 1975 Trần Tiến cũng đã cho ra một phiên bản khác gọi là Tiếc Thương (confusing!); nhưng theo LV nhận xét thì lời dịch bài Tiếc Thương của ông Trần Tiến này chỉ là cóp nhặt, xao chép lại lời phỏng dịch trước của Tuấn Dũng mà chúng ta đã từng nghe và yêu mến trước 1975.

Xin mời thưởng thức Thương Tiếc qua một giọng ca cũng đã từng tham gia phong trào tình ca nhạc trẻ ngày đó: Huy Thắng.