Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao) Remixed

Photo Courtesy of Ngoc Hoang NT: Gần đây, tôi nghe báo chí bên Việt Nam hồ hởi bàn cãi chuyện bỏ đi ngày Tết, một đề nghị của một ông giáo nào đó. “Còn ăn tết ta, đất nước còn nghèo nữa.” Từ đó hai phe chia ra tranh luận rồi chửi bới lung tung,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: