Về Mái Nhà Xưa

Photo Courtesy of Nguyễn Thị Thi Với tính cách nhạc Tây phương, nhạc Nguyễn Văn Đông mang nét quyến rũ, thơ mộng của một thời nhạc Việt vàng son trong thập niên 60, 70. Bài Về Mái Nhà Xưa được cho ra vào năm 1964 cũng có phong cách đó. Riêng tựa đề của bài... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: