Giòng Sông Lơ Đãng

Photo by Mabel Amber on Pexels.com YouTube\Levumusic\Giòng Sông Lơ Đãng Lần đầu tiên LV được biết đến nhạc phẩm Giòng Sông Lơ Đãng này qua lời giới thiệu của Quý Anh. Có lẽ đối với những người đã quá sâu đậm với nét nhạc đầy kỷ niệm trước 75 thì GSLĐ này không có gì... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: