Xin Một Ngày Mai Có Nhau

Photo Courtesy of Hoang Cuong

Bài đầu năm 2018 là một nhạc phẩm của Đức Huy qua tiếng hát của Huy Thắng, theo yêu cầu của một số bạn nhạc.  Đặc biệt trong bài này anh Huy Thắng hát cả giọng chính lẫn giọng bè.  Anh cũng kiêm luôn 2 tract của electric guitar cho solo và rhymth.  Xin mời quí thính giả thưởng thức.