Xin Thời Gian Qua Mau 2017

Photo Courtesy of Ho Dac Anh Thi

Xin Thời Gian Qua Mau 2017 (Lê Vũ)

Xin Thời Gian Qua Mau 2011 (Hoàng Cương)

Tuần trước đã có nhạc Lam Phương, tuần này lại trở lại với nhạc Lam Phương một lần nữa với “Xin Thời Gian Qua Mau”.  Anh Hoàng Cương đã thực hiện “Xin Thời Gian Qua Mau” khá lâu rồi, nay LV lấy ra hòa âm lại dự định là để cho một người bạn mới quen hát giới thiệu.  Tiếc rằng người bạn này lại có chuyện đột xuất trong nhà nên việc thâu hát bị gián đoạn lâu.  Chần chờ mãi nhưng cuối cùng vì thiếu bài nên LV quyết định cho nhạc phẩm này trở lại với tiếng hát của chính mình.  Mong rằng người bạn mới sớm được ổn định để những bạn nhạc của LeVumusic sớm được thưởng thức tiếng hát của bạn.