Tình

Thế đấy! Tháng ngày hò hẹn nhau đã nhanh chóng chìm theo nỗ̃i nhớ cũng nhanh chóng tàn phai. Tình say đến ngầy ngật choáng hết tâm tư dù nhiều lần tự nhủ thôi không tìm đến nữa. Đôi lần từng say đắm những tưởng bền lâu đang đến rốt cuộc cũng rời xa .... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: