Ngăn Cách (remixed)

Tuần này vì bận nên không kịp ra bài mới. Xin mời nghe lại tiếng hát Nguyễn Thảo trong nhạc phẩm Ngăn Cách.