Dạ Khúc (Nguyễn Văn Quỳ)

Photo Courtesy of Nguyễn Thảo YouTube\Levumusic\Dạ Khúc Nguyễn Văn Quỳ Tôi vẫn luôn luôn thích ngồi nhìn mặt trời lặn. Có gì thật xao xuyến, thật âm ỉ trong giây phút rực rỡ trước khi bóng đêm sụp xuống. Những áng mây cam đỏ chừng như sắp bùng cháy, rồi tan thành tro bụi của... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: