Duyên Thề 2021

Để đánh dấu cuối năm 2021, Levumusic xin gửi đến nhạc phẩm Duyên Thề qua tiếng hát của anh Hoàng Cương, người đầu tiên đã hợp tác với Lê Vũ để thực hiện và ra mắt Levumusic (khonglottaimusic.com) cách đây đã hơn một thập niên. Trải qua bao năm tháng tiếng hát của anh vẫn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: