Bài Không Tên Số 3

Thật tình tôi không chuộng nhạc Vũ Thành An lắm. Chỉ trừ một vài bài như Bài Không Tên Số 7 và Số 8 có chút nhẹ nhàng, còn lại phần lớn nhạc của ông gợi nên tâm tình nặng nề, đau khổ, không hợp với cá tính lạc quan của tôi. Bài Không Tên... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: