Bài Không Tên Số 3

Thật tình tôi không chuộng nhạc Vũ Thành An lắm. Chỉ trừ một vài bài như Bài Không Tên Số 7 và Số 8 có chút nhẹ nhàng, còn lại phần lớn nhạc của ông gợi nên tâm tình nặng nề, đau khổ, không hợp với cá tính lạc quan của tôi. Bài Không Tên Số 3 được dàn dựng đã lâu cũng bị bỏ xó vì vậy.

Nay chợt nhớ mang bài ra nghe lại thì tự nghĩ có lẽ không ủy mị đến nỗi nào. Đã mất công làm thì cũng mong cho được hoàn tất. Mấy sao anh Quốc Hùng nhận lời hát dùm bài này ngay. Xin mời thưởng thức Bài Không Tên Số 3 trong phong cách jazz standard.

4 thoughts on “Bài Không Tên Số 3

Add yours

  1. Bài không tên số 2 ( không biết LV cho ai hát chưa) , hay bài không tên số 06 (Hoàng Cương hát) cũng hay ác liệt đó chứ!

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: