Bài Không Tên Số 7 (remixed)

Bài Không Tên Số 7 – 2017 (Hồ Đắc Anh Thi)

Vì trở ngại với việc thâu nhạc hiện giờ cho nhiều anh chị cộng tác nên LV có ý định sẽ cố gắng hoàn chỉnh lại những bài đã làm trước đây. Đã lâu vắng tiếng hát của Hồ Đắc Anh Thi nên tuần này LV đã mix lại nhạc phẩm Việt đầu tiên mà cô đã đóng góp với Levumusic để mời quí vị thưởng thức một lần nữa. Remix lần này chỉ là để gọn lọc những khiếm khuyết kỹ thuật mà những dụng cụ máy móc xử dụng trước đây không xử lý được. Ý định này đã có từ lâu nhưng chưa thực hiện được vì không có giờ. Nay nhờ ơn COVID-19 nên mới có thời gian bắt tay vào việc. Xin mời quí vị thưởng thức một lần nữa AT và Bài Không Tên Số 7.