Bài Không Tên Số 3

Thật tình tôi không chuộng nhạc Vũ Thành An lắm. Chỉ trừ một vài bài như Bài Không Tên Số 7 và Số 8 có chút nhẹ nhàng, còn lại phần lớn nhạc của ông gợi nên tâm tình nặng nề, đau khổ, không hợp với cá tính lạc quan của tôi. Bài Không Tên Số 3 được dàn dựng đã lâu cũng bị bỏ xó vì vậy.

Nay chợt nhớ mang bài ra nghe lại thì tự nghĩ có lẽ không ủy mị đến nỗi nào. Đã mất công làm thì cũng mong cho được hoàn tất. Mấy sao anh Quốc Hùng nhận lời hát dùm bài này ngay. Xin mời thưởng thức Bài Không Tên Số 3 trong phong cách jazz standard.