Bên Cầu Biên Giới

Tôi luôn bị hấp dẫn bởi giai điệu đậm đà, thấm thía này; nhưng mãi ngại ngùng vì không muốn đánh theo thể điệu tango.  Nhiều khi nhớ đến nhạc phẩm này, tính thực hiện xong lại thôi.  Như thế đã nhiều lần.  Bỗng dưng một sáng tôi tự nghĩ:  “Đâu có ai bắt mình phải đánh tango đâu? Việc gì mà phải cấn cái!”….  Thế là tôi bắt đầu vào việc hòa âm.  Trải qua nhiều thử nghiệm, tôi cho rằng đánh theo cách nhạc pop ballad sẽ là tốt nhất để trình bày nhạc phẩm bất hủ này mà không phải theo thể điệu tango cố hữu.  Cũng may là anh Quốc Hùng đã nhận lời thâu nhạc ngay không ngần ngại và cũng không thắc mắc tại sao tôi không dùng thể điệu tango.  Mong rằng các nhạc hữu vẫn còn cảm nhận được nét yêu kiều của giòng nhạc Phạm Duy qua nhạc phẩm được đổi mới này.