Chuyện Tình (Love Story) remixed

Photo by Flora Westbrook on Pexels.com

YouTube\Levumusic\Chuyện Tình

LV đang trong quá trình nghe lại và cải thiện những bài đã làm trước đây. Việc hoàn chỉnh bài cũ với chất lượng tốt hơn nằm trong mục đích là chuyển tất cả nhạc đã được thực hiện lên YouTube. Đây là một công việc mất thời giờ nên việc thực hiện những bài mới trên Levumusic sẽ chậm đi, dù không tạm ngưng. Tạm thời thì những bài cho lên hàng tuần sẽ là những bài cũ được chỉnh sửa lại. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có vài nhạc mới được cho vào nếu có thể. Mong các bạn nghe thông cảm.

Nhạc từ Levumusic sẽ dần dần được cho đăng trên YouTube. Sau khi tất cả đã được chuyền qua YouTube thì diễn đàn Levumusic ở WordPress sẽ không còn là nơi cho “nhạc Việt cũ, phong cách mới” nữa. Xin mời tất cả những bạn nghe nhạc từng ủng hộ Levumusic trong nhiều năm qua vào YouTube channel của Levumusic để subscribe và tiếp tục ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. https://youtube.com/@levumusic1715

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: