Chuyện Tình (Love Story)

Tuần này xin được trở lại với một nhạc phẩm ngoại rất nổi tiếng trước năm 75 tại Sài Gòn: Chuyện Tình do Phạm Duy dịch từ nhạc phẩm Where Do I Begin của Francis Lai. Tưởng cũng không cần phải giới thiệu dài dòng về nhạc phẩm làm nền cho cuốn phim Love Story.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: