Tà Áo Xanh 2021

Photo Courtesy of Hoang Huy Manh (Mạnh Liễu Photography) Tà Áo Xanh (Quốc Hùng, 2021) Gió bay từ muôn phía. Tới đây ngập hồn anh. Rồi tình lên chơi vơi… Giai điệu mượt mà này luôn hấp dẫn tôi một cách lạ kỳ. Nét bao la, mông lung của gió ngàn cuốn bay được gói... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: