Tà Áo Xanh 2021

Photo Courtesy of Hoang Huy Manh (Mạnh Liễu Photography)
Tà Áo Xanh (Quốc Hùng, 2021)

Gió bay từ muôn phía. Tới đây ngập hồn anh. Rồi tình lên chơi vơi…

Giai điệu mượt mà này luôn hấp dẫn tôi một cách lạ kỳ. Nét bao la, mông lung của gió ngàn cuốn bay được gói gọn trong giòng nhạc diệu kỳ này. Thích bài này lắm nhưng tôi rất ngại thực hiện nó. Làm sao để vẽ nên hình ảnh này bằng âm thanh? Khó quá! Khi anh Quốc Hùng đề nghị hát thì tôi cũng hơn ngán. Tuy nhiên đây là bài rất khó hát mà QH dám đề nghị hát thì tôi không có lý do gì để từ chối không làm.

Bài mẫu soạn xong để gửi đi rồi nhưng nghe nghe lại vẫn thấy thiếu điều gì. Khi anh QH gửi track tiếng hát để mix tôi đã ngâm bài thêm vài tuần để suy nghĩ. Phân vân mãi không biết phải làm thế nào. Tôi muốn bài vẫn mang được phong cách cổ điển của nó nhưng lại mang dáng vẻ mới lạ, tân kỳ của hiện tại. Phiên bản viết trước đây lúc 2015 đã được cải biến từ nguyên bản khá nhiều rồi nên việc thêm ý mới lại càng khó khăn hơn. Cuối cùng tôi đã hầu như thay đổi toàn bộ arrangement lúc ban đầu. Mong là đã không “vẽ rồng thành rắn”.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: