Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa (remixed)

Photo by Fillipe Gomes on Pexels.com YouTube\Levumusic\Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Tôi cho rằng Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa là nhạc phẩm có giai điệu hấp dẫn nhất trong những sáng tác của Quốc Dũng. Dĩ nhiên đây chỉ là nhận xét chủ quan của riêng tôi. Một sáng tác nổi tiếng nữa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: