Anh Sẽ Về Mùa Giáng Sinh

Mỗi độ Giáng Sinh về LV đều muốn cho lên một số nhạc phẩm về Giáng Sinh tiêu biểu ở trên đất Mỹ này. Một trong những lý do là nhạc Việt về Giáng Sinh mà khả dĩ có thể nghe được thì không có nhiều. Chỉ có một số ít bài mà có lẽ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: