Lỡ Chuyến Đò 2022

Photo Courtesy of Ho Dac Anh Thi Thật ra tôi không nhớ tựa nhạc phẩm này là Lỡ Chuyến Đò, tôi chỉ nhớ nó qua câu hát chơi "Người nghệ sĩ lăn lóc dưới mương..." lúc còn nhỏ. Ngày xưa nghe thì cười nắc nẻ, chẳng chú ý gì đến âm điệu của bài nhạc.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: