Buồn Ơi Chào Mi

Là người nhạc sĩ trình diễn cho nên những nhạc của Nguyễn Ánh 9 viết thường có cấu trúc rất rõ ràng, không miên man bất tận khó nắm bắt.  Nghe nhạc của Nguyễn Ánh 9 ta có thể hình dung ra là ông viết nhạc không chỉ cho người hát mà còn cho người đàn nữa.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: