Giáo Đường Im Bóng

Từ dịch COVID cho đến giờ Châu Hạnh mới lần đầu trở lại với Levumusic với một nhạc phẩm mà chị để nghị. LV chưa từng nghe nhạc phẩm Giáo Đường Im Bóng và cũng không biết gì về 2 tác giả Nguyễn Thiện Tơ và Phy Tâm Yến này. Lời nhạc nghe lạ lẫm,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: