“Cho Lần Cuối”

Lần cuối tôi được nhìn thấy Phương là lần anh cùng Lê Uyên, đã xa anh, cùng song diễn lần cuối tại Houston cách đây nhiều năm. Cuộc hạnh ngộ tình cờ trước đó lâu rồi từ một không gian xa vắng, êm đềm đã thôi thúc tôi phải đến gần Phương sau buổi diễn,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: