Cho Một Người Vừa Nằm Xuống

NT: Sáng sớm thứ bảy , tôi nhận được tin anh đã ra đi, lúc còn đang nằm trên giường, lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Tôi phải hỏi lại Lê Vũ, “Thật không? Anh Thắng?” Tôi gặp anh lần đầu tiên khi đi theo một người bạn đến nơi hắn dợt nhạc, và lần lượt... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: