Cô Đơn

Photo Courtesy of Ngoc Hoang

Cô Đơn 2018 (Quốc Hùng )

Cô Đơn 2012 (Hoàng Cương)

Theo LV được biết thì Cô Đơn là nhạc phẩm tâm đắc nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Những chuyển biến trong giai điệu vừa mang tính chất nhạc cổ điển, vừa mang nét nhạc pop, thật quyến rũ cho người nghe. Năm 2012 khi thực hiện Cô Đơn lần đầu tiên, LV đã muốn nhấn mạnh nét nhạc cổ điển của nó. Nay 2018 trở lại với Cô Đơn LV mong được làm rõ nét nhạc pop ballad của bài. Sáu năm trước dĩ nhiên việc mix âm thanh còn nhiều rất nhiều khuyết điểm, hy vọng lần này trở lại sẽ đỡ hơn chút. Xin mời thưởng thức.