Đại Nguyện 2020

Một lần nữa trở lại với tiếng hát Ngọc Hoàng qua nhạc phẩm mang đầy mầu sắc thiền của Phạm Duy: Đại Nguyện. Êm êm, nhẹ nhàng như ước nguyện cho một thế giới an bình, vĩnh hằng... nét nhạc mang rõ nét tiêu biểu của duy nhất một Phạm Duy.  Mời thưởng thức.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: