Đại Nguyện 2020

Photo Courtesy of Ngoc Hoang

Một lần nữa trở lại với tiếng hát Ngọc Hoàng qua nhạc phẩm mang đầy mầu sắc thiền của Phạm Duy: Đại Nguyện. Êm êm, nhẹ nhàng như ước nguyện cho một thế giới an bình, vĩnh hằng… nét nhạc mang rõ nét tiêu biểu của duy nhất một Phạm Duy.  Mời thưởng thức.

3 thoughts on “Đại Nguyện 2020

Add yours

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: