Đại Nguyện 2020

Photo Courtesy of Ngoc Hoang

Một lần nữa trở lại với tiếng hát Ngọc Hoàng qua nhạc phẩm mang đầy mầu sắc thiền của Phạm Duy: Đại Nguyện. Êm êm, nhẹ nhàng như ước nguyện cho một thế giới an bình, vĩnh hằng… nét nhạc mang rõ nét tiêu biểu của duy nhất một Phạm Duy.  Mời thưởng thức.

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

3 thoughts on “Đại Nguyện 2020”

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s