Thuyền Viễn Xứ remixed

Tuần này xin trở lại một bài cũ do anh Huy Thắng trình bày. Cũng với hoà âm cũ nhưng LV mix lại trong format mới. Mời mọi người thưởng thức. Chúc mọi người một ngày lễ July 4th thật tuyệt vời.

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

One thought on “Thuyền Viễn Xứ remixed”

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s