Thuyền Viễn Xứ remixed

Tuần này xin trở lại một bài cũ do anh Huy Thắng trình bày. Cũng với hoà âm cũ nhưng LV mix lại trong format mới. Mời mọi người thưởng thức. Chúc mọi người một ngày lễ July 4th thật tuyệt vời.

One thought on “Thuyền Viễn Xứ remixed

Add yours

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: