Thuyền Viễn Xứ remixed

Tuần này xin trở lại một bài cũ do anh Huy Thắng trình bày. Cũng với hoà âm cũ nhưng LV mix lại trong format mới. Mời mọi người thưởng thức. Chúc mọi người một ngày lễ July 4th thật tuyệt vời.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: