Diễm Xưa 2020

Photo courtesy of Ngoc Hoang

Trong tình trạng cách ly không gặp nhau được, không thâu thanh cho ai được, LV đành tiếp tục thực hiện chiến dịch “rượu cũ bình mới”.  Lại thêm một bài cũ với tiếng hát cũ được mang ra soạn lại trong format mới, với âm thanh được cải sửa cho tốt hơn:  Diễm Xưa qua tiếng hát vắng bóng thật lâu ngày của Ngọc Hoàng.  Lần này nhạc nền được chuyển qua phong cách loungy, lắng đọng, ít ồn ào.  Chỉ còn tiếng hát để đẩy đưa dòng nhạc vào lòng người nghe.  Xin mời thưởng thức.

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

8 thoughts on “Diễm Xưa 2020”

  1. Cher Ne^
    Bon vieux temps avec cette si douce melodie . Dépêchons d’en faire connaitre au Givral avec un petit café gliégeois bla bla bla…et nous voilà au debut d ́un autre demi siècle.
    Take care LeVu music folks.

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s