Diễm Xưa 2020

Photo courtesy of Ngoc Hoang

Trong tình trạng cách ly không gặp nhau được, không thâu thanh cho ai được, LV đành tiếp tục thực hiện chiến dịch “rượu cũ bình mới”.  Lại thêm một bài cũ với tiếng hát cũ được mang ra soạn lại trong format mới, với âm thanh được cải sửa cho tốt hơn:  Diễm Xưa qua tiếng hát vắng bóng thật lâu ngày của Ngọc Hoàng.  Lần này nhạc nền được chuyển qua phong cách loungy, lắng đọng, ít ồn ào.  Chỉ còn tiếng hát để đẩy đưa dòng nhạc vào lòng người nghe.  Xin mời thưởng thức.