Chiều Tím

Photo Courtesy of Hoang Cuong Youtube: Chiều Tím Youtube: Chiều Tím (karaoke) Mấy tháng nay chị Minh Nguyệt cứ đề nghị LV chọn một bài để hát duet với chị. LV biết là lâu nay MN và Triệu Vinh rất thường luôn hát duet với nhau trên diễn đàn Facebook. Đối với LV thì việc hát... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: