Đời Đá Vàng 2022

Photo by Nicole Huber on Pexels.com Mình vẫn hay thích hát những dòng nhạc buồn bã lê thê.  Và cũng đã quen hát Đời đá vàng qua thể điệu khổ đau day dứt này.   Cách đây vài tháng tình cờ được nghe nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ mới biết ông đã sáng tác... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: