“Đường Xa Ướt Mưa”

  Ngày Mother's Day, muốn thâu một bài nhạc để tặng cho vợ, mẹ của các con tôi.  Nhưng nhạc Việt viết về mẹ thì không nhiều lắm và bài nào cũng hoặc buồn ướt át, hoặc không phù hợp với tâm tình trẻ trung bây giờ.  Thôi thì tìm một bài nhạc tình ngọt ngào... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: