Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê remixed

Cách nay đúng 4 năm, Levumusic đã thực hiện và trình làng bài Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Cũng trong lần đầu ấy trước khi hát Hoàng Cương đã có đôi lời tâm sự đặc biệt về tác giả nhạc sĩ Duy Khánh. Quí bạn có thể trở lại đề mục Hoàng Cương trên... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: