Kiếp Đam Mê

Photo Courtesy of Nguyen Thao Ba mươi mấy năm về trước, lúc tôi còn đi hát trong ban nhạc mỗi tuần, Kiếp Đam Mê là một trong mấy bài nhạc “tủ” của tôi.  Một bài nhạc gọn gàng, dễ mùi mẫn.  Ban nhạc vừa dạo xong đoạn intro, tôi cất tiếng hát là bao nhiêu cặp dìu nhau ra sàn…... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: