“Duyên Thề”

Kỷ niệm nhiều khi không đủ để sưởi ấm cho lòng bất chợt lạnh còn tình yêu thì như cơn mưa hạ cứ vui buồn chẳng vì đâu. Lỡ lời chút thôi là mất ngủ.  Bắt lỗi kỳ cùng  chỉ để bỏ ăn.  Ngày xưa từng có cha mẹ ngắm nghía vợ giùm con trai. Sai... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: