Biệt Ly 2020

Ngô Nhật Trường đề nghị hát bài này đã lâu. Nhưng việc thâu thanh bị gián đoạn vì dịch COVID cho nên anh chỉ mới thâu bài này được gần đây. NNT không nói với riêng tôi tuy nhiên hôm thâu nhạc xong anh có lên Facebook tâm sự là hát bài này buồn quá.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: